close

ico_marca_aenor.png És una marca de qualitat que identifica a les portes certificades per AENOR i garanteix:

 

  • Que les portes compleixen amb els requisits recollits en les normes tècniques que li són aplicable.
  • Que les portes se sotmeten a controls periòdics per comprovar la seva conformitat amb dicas normes.
     

Per què és important la marca AENOR en les portes fabricades per Eurosegur?

Perquè Eurosegur aposta per la qualitat i vol demostrar mitjançant fets i de forma independent que les seves portes de seguretat són la millor opció del mercat.

La Marca de qualitat AENOR de les portes de seguretat EUROSEGUR atorga als seus clients:

  • CONFIANÇA en què les portes EUROSEGUR certificades es construeixen seguint les millors pràctiques reconegudes en el sector. 
  • QUALITAT del sistema de gestió de l'empresa objecto de certificació.
  • GARANTIA de millora i perfeccionament continu per aconseguir i mantenir la certificació.
  • IMPARCIALITAT de l'organisme que avalua i concedeix la certificació
  • DIFERENCIACIÓ respecte a altres portes del mercat no avaluades ni certificades.
EUROSEGUR és la primera empresa espanyola fabricant de portes de seguridadcon Marca AENOR en les seves portes CLASSE 5 de Resistència a la Efracció Manual segons la Norma UNE EN 1627:2011.

** Textos i Imatges cedides per EUROSEGUR®